Apostil Tasdiki ve Apostil İşlemleri Hizmeti

Apostil Tasdiki : Bir onay mekanizmasıdır. Çok basit bir anlatımla, bir ülkede onaylanan bir belgenin başka bir ülkede yasal konularda kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Anlaşma, 6 Ekim 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 2015 yılına kadar 110 ülke tarafından kabul edilmiştir.

Tasdik işlemlerinizi Ankara’da sizin adınıza takip ediyoruz. Sürekli olarak müşterilerimizden tasdik talepleri gelmesinden dolayı, işlemlerinizi daha hızlı yapmanıza yardımcı olabiliriz.

  1. Tasdiki yapılacak belge, bir tercüme bürosu veya yeminli tercüman tarafından çevrilir ve onaylanır.
  2. Belge, kaymakamlık tarafından mühürlenir.
  3. İlgili ülkenin konsolosluğuna götürülür ve onaylatılır.

Tasdik işlemlerinizi Ankara’da sizin adınıza takip ediyoruz.

Aşağıda örnek bir tasdik şerhi bulunmaktadır.