Arşivimiz

Arşivimizde bulunan bazı tercümeleri aşağıda bulabilirsiniz.

 • Karayolu Teknik Şartnamesi
 • Otoyolu Proje Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi (Ön ve Kesin Proje)
 • Otoyolu Proje Mühendislik Hizmetleri Kriter Raporları
 • Otoyolu Proje Yapım Ve Bakım İşleri Peyzaj Hizmetleri Teknik Şartnamesi
 • Otoyolu Peyzaj -2 Püskürtme Yöntemi ile Bitkilendirme (Hydroseeding) Teknik Şartnamesi Teknik Gerekler
 • Otoyollarda Yolculukla İlgili Hizmet Tesislerinin Bakım Ve İşletme Şartnamesi
 • Otoyollarda Yolculukla İlgili Hizmet Tesisleri Teknik Şartnamesi
 • Otoyollarda Yolculukla İlgili Hizmet Tesislerinin Bakım Ve İşletme El Kitabı
 • Otoyol İşletme Bakım ve Onarım Teknik Esasları
 • Otoyol ve Köprülerde Ücret Toplama İşine ait Teknik Şartnameler
 • Kamulaştırma Planı Üretimi / Kamulaştırma Sınırlarının Tespit ve İşaretlenmesi İşine Ait Teknik Şartname
 • Karayolları Yersel ve Fotogrametrik Harita Mühendislik Hizmetleri İşlerine ait Teknik Şartname
 • Araştırma Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi
 • Karayolları Esnek üstyapılar projelendirme rehberi
 • Karayolu Bakım El Kitabı
 • Erişme Kontrollü Karayollarında Trafik İşaretleme Standartları
 • Karayolları Esnek Üstyapılar Projelendirme Rehberi
 • Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği
 • Trafik ve Otoyol Güvenliği ile ilgili Şartnameler
 • Karayolları Tüneli Uygulama Projesi Şartnamesi
 • Otoyolu Aydınlatma ve Elektrifikasyon İşleri Proje ve Yapım Teknik Şartnamesi
 • Akıllı Ulaşım Sistemleri Yapım İşleri Teknik Şartnamesi
 • Serbest Akış Gölge Ücret Toplama Sistemi Teknik Şartnamesi
 • Üst Kontrol Merkezi Teknik Şartnamesi
 • Kanun Tercümelerimiz
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Demiryolu İşlerimiz
 • İhale Arşivlerimiz
 • Uluslararası İşlemlerde Gerekli Belgelerin Tercümesi
 • Çok Dilde Evlilik Belgesi Tercümesi
 • Çok Dilde Nüfus Kaydı Tercümesi
 • Çok Dilde Ölüm Kaydı Tercümesi
 • Adli Sicil Kaydı-Ankara Tercümesi
 • Sgk E-Borcu Yoktur Belgesi  Tercümesi
 • 150 Adet Alçak Tabanlı Solo Otobüs Satın Alınması Mal Alımına Ait Sözleşme Tasarısı (Eshot Genel Müdürlüğü ) Tercümesi
 • 150 Adet Alçak Tabanlı Solo Otobüs Satın Alınması Mal Alımı İdari Şartnamesi(Eshot Genel Müdürlüğü ) Tercümesi
 • İBB_Konak-Cilt 3_3.1.2. Hat Üst Yapısı Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • İBB_Konak-Cilt 3_3.2.6. Bakım Ekipmanları Temini Ve Montajı Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • İBB_Konak-Cilt 3_3.1.4.Elektrik İşleri Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Elektrikli Hizli Tren Setleri Tercümesi
 • 3.3- Araç Temini Ve İşletmeye Alma İşi Teknik Şartnameleri Tercümesi
 • Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkinel Kitabı (Türkiye elektrik iletim A.Ş.) Tercümesi
 • De22000 Ve De33000 Tipi Lokomotifler İçin Otomatik Marş Modülü Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi Tercümesi
 • 3. Ünite Türbin-Jenaratör Teknik Şartname Tercümesi
 • Taşeron Sözleşmesi Tr Tercümesi
 • Site Yönetim Hizmet Anlaşması Tercümesi
 • Kamulaştırma Planı Üretimi Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • T.C. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü B3b (3-13) Karayolları Yersel Ve Fotogrametrik Harita Teknik Şartname Tercümesi
 • Job Descriptions Tercümesi
 • Milli Savunma Bakanlığı Sanayi Katılımı / Offset Rehberi Tercümesi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Elektrik Tramvay Ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mutabakat Sözleşmesi Tercümesi
 • Dudullu–Bostancı Ve Kirazlı–Halkalı Raylı Sistem Hatlarının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi Danışmanlık Hizmeti Alımında Uygulanacak İdari Şartname Tercümesi
 • Dudullu–Bostancı Ve Kirazlı–Halkalı Raylı Sistem Hatlarının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi Danışmanlık Hizmeti Alımına Ait Sözleşme Tasarısı Tercümesi
 • Altyapı Hizmetleri Yönergesi Tercümesi
 • Çanta Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik Birim Fiyat Tarifleri Tercümesi
 • T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Ve  Geliştirme Daire Başkanlığı – Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Tercümesi
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar Tercümesi
 • Çanta Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşinde Uygulanacak İdari Şartname İski Genel Müdürlüğü
 • Geoteknik Değerlendirme Raporu Tercümesi
 • Çanta Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşine Ait Sözleşme Tasarısı İski Genel Müdürlüğü Tercümesi
 • Çevre Koruma İBB Tebliği Tercümesi
 • İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Teknik Şartname Tercümesi
 • Kocaeli - Gebze VI (İmes ) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  Proje Aşamasında Çevre İzinler Dosyası Tercümesi
 • Kocaeli - Gebze VI (İmes ) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  Elektrik Bağlantı Esasları Haziran 2012 Tercümesi
 • Kocaeli - Gebze VI (İmes ) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Doğalgaz Bağlantı Esasları Tercümesi
 • Kocaeli - Gebze VI (İmes ) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  Su Bağlantı Prosedürü Tercümesi
 • TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Bahçe-Nurdağ Varyantı Yapım İşi İhale Dokümanları Genel Açıklamalar Tercümesi
 • 6. Bölge Müdürlüğü Mıntıkası  Bahçe-Nurdağ (Fevzipaşa) Varyantı Altyapı İşleri İşinde Uygulanacak İdari Şartname Tercümesi
 • 6. Bölge Müdürlüğü Mıntıkası Bahçe-Nurdağ (Fevzipaşa) Varyantı Altyapı İşleri İşine Ait Sözleşme Tasarısı Tercümesi
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği İçindekiler Birinci Kısım Tercümesi
 • Elektrik İşleri Genel Teknik Şartnamesi  Tercümesi
 • Elektrik İşleri Özel Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Mekanik İşler - Yangından Korunma Sistemleri Şartnamesi Tercümesi
 • Tünel İşleri Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • 1.1.   Beton İşleri Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • 1.2. Çelik İşleri Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • 1.3. Kalıp İşleri Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • 1.4 Sondaj Ve Enjeksiyon İşleri Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • 1.5. Yeraltı Kazıları Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Tünel Delme Makinesi (TBM) Şartnamesi Tercümesi
 • Avans Teminat Mektubu T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(TCDD) Genel Müdürlüğü Tercümesi
 • Eskişehir Kompresör İstasyonu Yapım İşi İşinde Uygulanacak İdari Şartname Tercümesi
 • Eskişehir Kompresör İstasyonu Yapım İşine Ait Sözleşme Tasarısı Tercümesi
 • Sağlık Ve Güvenlik Talimatları (Ohl) Tercümesi
 • Kamu İhale Kurulu Kararı Navlun Sözleşmesine Ek Maddeler F/B Elyros Tercümesi
 • Araç Şartnamesi Tercümesi
 • Eskişehir Kompresör İstasyonu Yapım İşi İşine Ait Sözleşme Tasarısı Tercümesi
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Şartnamesi Tercümesi
 • Yap İşlet-Devlet Modeli İle Yapılması, İşletilmesi Ve Devri İşine Ait İdari Şartname ( Kuzey Marmara  Boğaz Köprüsü Dahil Otoyol Projesi) Tercümesi
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ( Resmi Gazete ) Tercümesi
 • Sivas-Erzincan Demiryolu Etüt-Proje, Mühendislik Hizmetleri Tercümesi
 • Danışmanlık Hizmeti Alımına Ait Sözleşme Tasarısı Tercümesi
 • Fiber Optik İmal Ve Döşeme Şartnamesi Tercümesi
 • Ek-22 Güvenlik Ve Değerlendirme Şartnamesi Tercümesi
 • Telefon Sistemi Teknik Şartnamesi (Tepeköy-Selçuk Telefon Sistemi ) Tercümesi
 • Kablo Döşeme Şartnamesi Tercümesi
 • Pamukova-Köseköy    Kesimi Transmisyon  SistemleriTeknik Şartnamesi Tercümesi
 • Pamukova-Köseköy Telefon Sis.Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Ek-22 Güvenlik Ve Değerlendirme Şartnamesi Tercümesi
 • Hava Kalitesi Sürekli Ölçüm İstasyonu Teknik Şartname Tercümesi
 • Zeytinburnu Atölye Sağlık Güvenlik Planı (Sgp) Talimatı Tercümesi
 • Topkapı Atölye Sağlık Güvenlik Planı (Sgp) Talimatı Tercümesi
 • Enerji Kabloları Teknik Sartnamesi Tercümesi
 • Dhmi-Güvenlik Sistemleri Teknik Şartnameleri  Tercümesi
 • Çukurova Bölgesel Havaalanına Temin Ve Tesis Edilecek Yangın İhbar Sistemi Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Ayrılıkçeşme/İbrahimağa İstasyonu Sistem emniyet raporu Tercümesi
 • Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 126 Adet Metro Aracı Temini Ve İşletmeye Alma İhalesi Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • İBB_Konak Karşıyaka-Cilt3_3.0.0.Genel Şartlar Tercumesi
 • İBB_Konak Karşıyaka-Cilt3_3.1.1.İnşaat İşleri Teknik Şartnamesi Tercumesi
 • İBB_Konak Karşıyaka-Cilt3_3.1.2.Hat Üst Yapısı Teknik Şartnamesi Tercumesi
 • İBB_Konak Karşıyaka-Cilt3_3.1.3.Mekanik İşler Teknik Şartnamesi Tercumesi
 • İBB_Konak Karşıyaka-Cilt3_3.1.4.Elektrik İşleri Teknik Şartnamesi Tercumesi
 • İBB_Konak Karşıyaka-Cilt3_3.2.1.Güç Temini Ve Elektrifikasyon Sistemi Teknik Şartnamesi Tercumesi
 • İBB_Konak Karşıyaka-Cilt3_3.2.2.Katener Sistemi Teknik Şartnamesi Tercumesi
 • İBB_Konak Karşıyaka-Cilt3_3.2.3.Sinyalizasyon Sistemi Teknik Şartnamesi Tercumesi
 • İBB_Konak Karşıyaka-Cilt3_3.2.4.Haberleşme Ve Kontrol Sistemi Teknik Şartnamesi Tercumesi
 • İBB_Konak Karşıyaka-Cilt3_3.2.5.Ücret Toplama Sistemi Teknik Şartnamesi Tercumesi
 • İBB_Konak Karşıyaka-Cilt3_3.2.6.Bakım Ekipmanları Temini Ve Montajı Teknik Şartnamesi Tercumesi
 • İBB_Konak Karşıyaka-Cilt3_3.2.7.Hat Boyu Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi Tercumesi
 • İBB_Konak Karşıyaka-Cilt3_3.2.8.Depo Sahası Ag Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi Tercumesi
 • İBB_Konak Karşıyaka-Cilt3_3.3.1.Araç Temini Ve İşletmeye Alma İşi Teknik Şartnamesi Tercumesi
 • Konak Ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi İşinde Uygulanacak İdari Şartname Tercümesi
 • Konak Ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi İşine Ait Sözleşme Tasarısı Tercümesi
 • DHMİ-Dme Cihaz Temini İdari Şartnamesi-Tercumesi
 • DHMİ-Mal Alımı Sözleşmesi-Tercumesi
 • DHMİ-Teklif Mektubu-Tercumesi
 • DHMİ-Teknik Şartname-Tercumesi
 • Hydroseeding Teknik Şartname Tercümesi
 • İstanbul Metro Araçları Temel özellikleri Tercümesi
 • Ankara Konya hızlı tren makasları için bakım önerlieri Tercümesi
 • Ankara-Konya YHT hattı Yaya Turnesinde Tespit Edilen Eksiklikler Tercümesi
 • Ankara Konya YHT hattı yapı merkezi Taahhütnamesi Tercümesi
 • Ankara Konya YHT hattının eksikleri Tercümesi
 • Ankara Konya YHT hattı listesi Tercümesi
 • Ankara Konya teknik şartname Tercümesi
 • Ray taşlama şartnamesi Tercümesi
 • Alayyunt- Kütahya-Balıkesir hat kesimine sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin kurulması yapım işi Tercümesi
 • Eskişehir (Hariç) – Alayunt- Kütahya- Balıkesir hat bölümü sinyalizasyon ve telekomünikasyon Projesi Tercümesi
 • Hızlı tren kontak sistemleri bakım yönergeleri kitapçığı hata kısmı Ankara-Konya Tercümesi
 • Yüksek Devirli Havai Hat Ekipmanı (HHE) Bakım Yönergeleri Kitapçığı Tercümesi
 • Yüksek hızlı tren (YHT) ERTM saraç üstü ekipman sürücü el kitabı Tercümesi
 • Eskişehir-Balıkesir  elektrifikasyon projesi Tercümesi
 • Bandırma-Balıkesır (hariç)- Manisa- Menemen (hariç) hat kesimine sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin tesis edilmesi yapım işi Tercümesi
 • TCDD işletmesi genel müdürlüğü şartname Tercümesi
 • Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulması işine ait sözleşme tasarısı Tercümesi
 • TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Polatlı-Konya YHT hattı sinyalizasyon-telekomünikasyon ve GSM-R sistemleri bakım teknik şartnamesi Tercümesi
 • Ankara-Konya yüksek hızlı tren (YHT) sinyalizasyon, telekomünikasyon ve GSM-R sistemleri bakım teknik şartnamesi Tercümesi
 • Cumaovası-Tepeköy tren sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemleri bakım  teknik şartnamesi
 • Poz otosu teknik şartnamesi Tercümesi
 • 6 adet çok yüksek hızlı tren seti temini teknik şartnamesi Tercümesi
 • Çok yüksek hızlı tren seti bakım –onarım ve temizlik hizmeti teknik şartnamesi Tercümesi
 • Hızlı tren demiryolu projesi Ankara – Konya YHT- türkiye uygulaması için güvenlik durum raporu Tercümesi
 • Sirkeci-Uzunköprü hattıkm:46 km:74 arası hattın serilmesi teknik şartnamesi Tercümesi
 • Ömerli-Kabakça arası 28 km yol yenilenmesi işi makineli alın kaynağı teknik şartnamesi Tercümesi
 • Sirkeci-Uzunköprü hattıkm:46 km: 74arası hattın sökülmesi, sökülen  malzemelerin istifi - hattın montajı-tamiratı – kaynak işleri- genel şartnamesi Tercümesi
 • Sirkeci-Uzunköprü hattı Ömerli-Kabakça istasyonları km:46 km:74arası mevcut hattın sökülmesi ve malzemenin istiflenmesi işiteknik şartnamesi Tercümesi
 • Boğazköprü-Yenice-Mersin-Toprakkale elektrifikasyon projesi Tercümesi
 • Sivas-Erzincan demiryolu etüt-proje, mühendislik hizmetleri danışmanlık hizmeti alımına ait sözleşme tasarısı Tercümesi
 • TCDD hat bakım el kitabı-üstyapı-hattın muayenesi Tercümesi
 • Tepeköy-Selçuk sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemleri bakım teknik şartnamesi Tercümesi
 • Tepeköy-Selçuk hat kesimi sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin güvenlik yönünden değerlendirilmesi işine ait teknik şartname Tercümesi
 • Tepeköy-Selçuk kesimi transmisyon sistemleri teknik şartnamesi Tercümesi
 • Tepeköy-Selçuk telefon sistemi Tercümesi
 • Köseköy-Pamukova sinyalizasyon  ve telekomünikasyon sistemleri bakım teknik şartnamesi Tercümesi
 • Pamukova-Köseköy telefon sis.teknik şartnamesi Tercümesi
 • Kayseri-Sivas kesimi transmisyon  sistemleriteknik şartnamesi Tercümesi
 • Kayseri- Sivas plastik yalıtkanlı enerji kabloları teknik şartnamesi Tercümesi
 • Otomatik tren muayene istasyonu teknik şartnamesi Tercümesi
 • Otomatik tren muayene istasyonu Tercümesi
 • Ankara Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü’ne, kurulacak bilgisayar kontrollü otomatik lokomotif, YHT,  EMU, DMU SET yıkama cihazı ve kurulumu ile ilgili teknik şartname Tercümesi
 • Kayseri kuzey geçişi varyantı (altyapı,üstyapı, sinyalizasyon-telekomünikasyon, elektrifikasyon) ikmal yapım işleri Tercümesi
 • Ankara-Sincan kuzey hat yapım işi özel idari şartname Tercümesi
 • TCDD açık ihale usulü ile ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak tip idari şartname Tercümesi
 • İhale dokümanı satın alanlara ilişkin form Tercümesi
 • Zemin etütlerinin yapılmasına ait mühendislik hizmetleri teknik şartnamesi Tercümesi
 • T.C. Antalyabüyükşehirbelediyesi Antalya Su Ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü(Asat) Antalya içme suyu ve kanalizasyon Projesi Sözleşmesi Tercümesi
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Tercümesi
 • 7. Baraj Gövdesi İmalatları (Alpaslan Iı Barajı Ve Hes Projesi Kapsamında) Tercümesi
 • 8. Baraj Gövdesi Ölçüm Aletleri (Alpaslan Iı Barajı Ve Hes Projesi Kapsamında) Tercümesi
 • 9. Enjeksiyon İşleri (Alpaslan Iı Barajı Ve Hes Projesi Kapsamında) Tercümesi
 • İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Tercümesi
 • T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat İşleri Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (Natm) İle Yapılan Tünel İşleri Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Ankara Metrosu Kızılay-Çayyolu(M2) Hattı Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Ttnet A.Ş. 3-Play Servisleri Müşteri Deneyimi İzleme Ve Performans Yönetim Sistemi Teknik Şartnamesi Tercümesi
 •  TTNET A.Ş. Ev Servis Kalitesi İzleme Ve Performans Yönetim Sistemi Şartnamesi Tercümesi
 • Türk Telekom Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (Botaş) Tercümesi
 • Ham Petrol Ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı Ve İşletilmesine Dair  Teknik Emniyet Ve Çevre Yönetmeliği Tercümesi
 • Çukur Ova Bölgesel Hava Alanı Elek Elektr Güven Mek Sis Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Elektrik İşleri Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Çukurova Bölgesel Havaalanının Yap-İşlet-Devret Modeli Mekanik Sistemler Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Çukurova Bölgesel Havaalanının Yap-İşlet-Devret Modeli Elektrik Sistemleri Şartnamesi Tercümesi
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Çukurova Bölgesel Havaalanının Yap-İşlet-Devret Modeli  Görevlendirme Şartnamesi Tercümesi
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Çukurova Bölgesel Havaalanının Yap-İşlet-Devret Modeli Elektronik Sistemleri Teknik Şartnameleri Tercümesi
 • Liftli Jaklı Yeraltı Çöpkonteyner Sistemleri Teknikşartnamesi Tercümesi
 • Vinçli Yeraltı Çöp Konteyner Sistemleri Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Vinçli Yarı Yeraltıçöpkonteynersistemleri Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Dış Cephe Alüminyum Dekupe Işıklı Pano Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Engelliler İçin Kılavuz Yol Teknik Şartnamesi Tercümesi
 • Engelli Platformu Teknik Şartnamesi Tercümesi

KANUN TERCÜMELERİ

 • FASIL 28 Tüketicinin ve Sağlığın Korunmasına İlişkin Kanun Türkçe Tercümesi
 • FASIL  7 Fikri Mülkiyet Hukukuna İlişkin Kanun Türkçe Tercümesi
 • FASIL 24 Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Konulu Kanun Türkçe Tercümesi
 • FASIL 10 Bilgi Toplumu ve Medya Konulu Kanun Türkçe Tercümesi
 • FASIL 16 Vergilendirme Konulu Kanun Türkçe Tercümesi
 • FASIL 23 Yargı ve Temel Haklar Konulu Kanun Türkçe Tercümesi
 • 1111 Sayılı Askerlik Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men Ve Takibine İlişkin Kanun İngilizce Tercümesi
 • 2451 Sayılı Bakanlıklar Ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun İngilizce Tercümesi
 • 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 2575 Sayılı Danıştay Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 2634 Turizm Teşvik Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 2709 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası İngilizce Tercümesi
 • 2813 Sayılı Telsiz Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu - İş Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 2827 Sayılı Nüfus Planlamasi Hakkinda Kanun İngilizce Tercümesi
 • 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 2845 Sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun İngilizce Tercümesi
 • 2852 Sayılı Deniz Mensublarına Mahsus Yemek Bedeli Hakkında Kanun İngilizce Tercümesi
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun İngilizce Tercümesi
 • 3257 Sayılı Sinema Video Ve Müzik Eserleri Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 3257 Sayılı Sinema, Video Ve Müzik Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun İngilizce Tercümesi
 •  353 Sayılı  Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İngilizce Tercümesi
 • 403 Sayılı  Türk Vatandaşlığı Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun İngilizce Tercümesi
 • 4059 Sayılı Teşkilat Kanunu Ve Yönetmelikler kanunu İngilizce Tercümesi
 • 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İngilizce Tercümesi
 • 4077 Sayılı  4077 Nolu Tüketicinin Korunması kanunu İngilizce Tercümesi
 • 4112 Sayılı Vatandaşlık Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun İngilizce Tercümesi
 • 4536 Sayılı Denizlerde Ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde Ve Şüpheli Cisimler kanunu Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun İngilizce Tercümesi
 • 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuat İngilizce Tercümesi
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri kanunu İngilizce Tercümesi
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İngilizce Tercümesi
 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  İngilizce Tercümesi
 • 4059 Sayılı Teşkilat Kanunu Ve Yönetmelikler  İngilizce Tercümesi
 • 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  İngilizce Tercümesi
 • 4077 Sayılı  4077 Nolu Tüketicinin Korunması kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 4112 Sayılı Vatandaşlık Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun  İngilizce Tercümesi
 • 4536 Sayılı Denizlerde Ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde Ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun  İngilizce Tercümesi
 • 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuat  İngilizce Tercümesi
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 4857 Sayılı İş Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 4884 Sayılı Kanun - Alo Maliye Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 4922 Sayılı Denizde Can Ve Mal Koruma Hakkında Kanun  İngilizce Tercümesi
 • 4949  Sayılı İcra Ve İflas Kanunu  İngilizce Tercümesi
 •  4982 Sayılı  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanun  İngilizce Tercümesi
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 5187 Sayılı Basın Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 5233 Sayılı Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun  İngilizce Tercümesi
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu   İngilizce Tercümesi
 • 5312  Sayılı Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun  İngilizce Tercümesi
 • 5369 Sayılı Evrensel Hizmet Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun   İngilizce Tercümesi
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 5464 Sayılı Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun  İngilizce Tercümesi
 • 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu   İngilizce Tercümesi
 • 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 6458 Sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 832 Sayılı Sayıştay Kanunu  İngilizce Tercümesi
 • 854 Sayılı Deniz İş Kanunu   İngilizce Tercümesi

Fransızca Türkçe Kanunları
 • 2848 Sayılı İskan Kanunu Fransızca Tercümesi
 • 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanun Fransızca Tercümesi
 • 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Fransızca tercümesi
Standart Formlar
 • 2012_123180_Banka Referans Mektubu Formu
 • 2012_123180_Bilanco Bilgileri Tablosu
 • 2012_123180_Birim Fiyat Teklif Cetveli
 • 2012_123180_Devam Eden Isler İş Deneyim Belgesi İsdenet İsyon
 • 2012_123180_Devam Eden İşler İş Deneyim Belgesi İsyonet
 • 2012_123180_Devam Eden İşler İş Deneyim Belgesi
 • 2012_123180_Gecici Teminat Mektubu
 • 2012_123180_İş  Denetleme Ortaklık Durum Belgesi
 • 2012_123180_İş  Deneyim Belgesi İş Denet İsyonetme
 • 2012_123180_İş  Deneyim Belgesi Alt Yük İş Bitirme
 • 2012_123180_İş   Deneyim Belgesi İş Denetleme
 • 2012_123180_iş   Deneyim Belgesi İs Yönetme
 • 2012_123180_iş   Deneyim Belgesi Yük İş Bitirme
 • 2012_123180_İş  Ortakligi Beyannamesi
 • 2012_123180_İş  Bitirme Durum Yönet Denet Ortak Durum Belgesi
 • 2012_123180_Kesin Hesap Teminat Mektubu
 • 2012_123180_Kesin Teminat Mektubu
 • 2012_123180_Mezuniyet Ortaklik Durum Belgesi
 • Standart Form-Anahtar Teknik Personel Listesi Formu
 • Adi Ortaklik Sözleşme Örnegi